Menu
Your Cart

Site Kullanım Şartları

Site Kullanım Şartları

1. Taraflar / Genel kullanım şartları

İşbu kullanıcı sözleşmesi, İstanbul, Türkiye adresinde mukim, BEY TEKNOLOJİ ELEKTRONİK SİSTEMLER LTD. ŞTİ. "BEY TEKNOLOJİ" tarafından işletilmekte olan internet sitesi, www.beyteknoloji.com sitesi üzerinden ürün alımı yapmak üzere siteye kayıt olan tekil ve gerçek kullanıcılar "KULLANICI(LAR)" ile BEY TEKNOLOJİ arasında, üyelik aşamasında yapılmakta olan bir sözleşmedir. KULLANICILAR, siteye üye oldukları andan itibaren bu kullanıcı sözleşmesi'nin bütün hükümlerini kabul etmiş ve onaylamış olurlar.

KULLANICILAR, siteye üyelik süreçlerini tamamladıkları andan itibaren işbu sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını taahhüt ederler. Bu taahhüt ile birlikte KULLANICILAR Gizlilik Politikasını da okuduklarını ve kabul etmiş olduklarını taahhüt etmişlerdir. İşbu kullanıcı sözleşmesi'nin genel şartlarını ve koşullarını kabul etmiyorsanız BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ'ni kullanmayınız. BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nin kullanılmaya devam edilmesi de sözleşme hükümlerinin kabulü anlamı taşır.

Aşağıda bulunan genel şartlar ve koşullar, BEY TEKNOLOJİ ve BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ'ne üye olan KULLANICILAR arasındaki ticari ilişkiye münhasıran uygulanacaktır. BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’ni kullanarak, KULLANICI , aşağıda bulunan genel şartlar ve koşulları ve ayrıca BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ'de açıklandığı üzere BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİnin çalışma şeklini kabul etmektedir.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nde sunulan ürünler ile bu ürünleri satın alma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu sözleşmenin kapsamı ise; site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak; BEY TEKNOLOJİ tarafından BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nde yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. KULLANICI, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin BEY TEKNOLOJİ tarafından BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’de açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Ayrıca KULLANICI, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ'ne Üyelik Şartları / Kurallar

KULLANICI, "Kullanıcı Üyelik Formu'na, kimlik, adres ve iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak gireceğini, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri en kısa zamanda güncelleyeceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

Kayıt süreci sırasında, KULLANICI, bir e-mail seçmelidir. E-mail, hakaret edici, 5651 sayılı yasanın 8. Maddesinde yazılı katalog suçlarını ihlal edici yada TCK’ da suç sayılan fiillerle bağlantılı olmamalıdır, diğer kullanıcıları aldatacak veya yanlış bilgilendirecek şekilde seçilmemelidir, BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİadı ve benzeri isim olmamalıdır, herkesçe uygulanmakta olan görgü kurallarına aykırı olmamalıdır veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemelidir. Seçilecek kullanıcı ismi başka internet sitelerinin reklamını yapacak yada üçüncü partilerin telif haklarını ihlal edecek şekilde olmamalıdır. KULLANICI, BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ'nde verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını ve zararları tazmin mükellefiyetini kabul, beyan ve taahhüt eder. BEY TEKNOLOJİ ’in, bir kullanıcı adının yasak olduğu veya bu şartlardan herhangi birini ihlal ettiği bilgisini alması halinde, bu kullanıcı adının kayıtlı olduğu kullanıcı hesabı öncesinde bildirimde bulunulmadan BEY TEKNOLOJİ tarafından geçici olarak dondurulabilir. Kullanıcıya tanınan sure zarfında kusurlu bulunan kullanıcı adı değiştirilmediği taktirde kullanıcı hesabı iptal edilir.

KULLANICI, kullanıcı üyelik formunu doldurarak kayıt olurken ve BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ'ni kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilecek bir şifre kullanmamalı ve daha da önemlisi kullanıcı adı, şifre ve kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. KULLANICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kullanıcı adı, şifre veya kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından BEY TEKNOLOJİ ’in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. KULLANICILAR’ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICILAR’ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan BEY TEKNOLOJİ ’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

İlgili kullanıcı şifresi, KULLANICI tarafından gizli tutulacaktır. Kayıt sırasında oluşturulan kullanıcı hesapları devredilemez. Kullanıcı hesabı sadece KULLANICI tarafından kullanılabilir ve bir başka kişi tarafından kullanımına izin verilmez. İster üçüncü şahısların, ister BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nin veya BEY TEKNOLOJİ ’in zararına olsun, kullanıcı hesabının kötüye kullanılması, KULANICI’nın men edilmesi ve hakkında bir suç duyurusunda bulunulmasıyla sonuçlanacaktır. Genel olarak, KULLANICI , ilgili şifreyle birlikte kullanıcı hesabının kullanılması suretiyle gerçekleşen bütün faaliyetlerden şahsen sorumlu olacaktır.

BEY TEKNOLOJİ , herhangi bir zamanda ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak bir KULLANICI’yı geçici veya kalıcı olarak üyelikten men etme veya herhangi bir zamanda ilgili hesabı devre dışı bırakma hakkını saklı tutar. Genel kural olarak KULLANICI, yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya BEY TEKNOLOJİ ya da üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğinde, üyelikten men edileceklerdir.

BEY TEKNOLOJİ , KULLANICI’nın işbu sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek KULLANICI’nın BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ üyeliğini iptal edebilir ve KULLANICI’nın siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, kısmen veya tamamen dondurulabilir ya da tümüyle iptal edebilir.

KULLANICILAR’ın sitede verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda KULLANICILAR'ın üyeliği, BEY TEKNOLOJİ ’in takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin BEY TEKNOLOJİ tarafından sona erdirilmesi halinde KULLANICILAR, site hizmetlerinden yararlanamazlar.

KULLANICI , bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ kullanıcı hesabının iptal edilmesi halinde BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ'nden hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, ne isim altında olursa olsun her hangi bir tazminat talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI , BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİkullanıcı hesabının iptal edilmesini ve sözleşmenin feshini kendisi istiyorsa, buna ilişkin taleplerini, BEY TEKNOLOJİ ’in BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nde belirlemiş olduğu info@beyteknoloji.com e-posta adresine yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.

4. Özel Promosyonlar ve Kampanyalar

BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİtarafından sunulan tüm özel promosyonlar ve kampanyalar BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nde ve ilgili bültenlerde duyuruldukları takdirde geçerli olur. Bu promosyon ve kampanyalar limitli süreler dahilinde, BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’de ve ilgili bültenlerinde duyurulan detaylar çerçevesinde geçerlidir. Belirlenen sürelerin aşılması durumunda promosyon ve kampanyalar geçerliliklerini yitirir.

5. İade ve İptaller

BEY TEKNOLOJİ satın alınan ürünler için KULLANICI’ya iade ve iptal hakları tanır. KULLANICI bu haklarını BEY TEKNOLOJİ ’in belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde kullanabilir. İade ve iptaller ile ilgili kurallar BEY TEKNOLOJİ tarafından zaman zaman değiştirilebilir.

Keyfi iadelerde aksi belirtilmediği takdirde ilk gönderi masrafı BEY TEKNOLOJİ tarafından karşılanır. İadesi kabul edilmeyen ürünler KULLANICI'ya karşı taraf ödemeli geri gönderilir. BEY TEKNOLOJİ ’i mağdur bırakacak bir durum söz konusu olduğu takdirde ürün kabulü yapılmayacaktır. BEY TEKNOLOJİ söz konusu ürünün kendisine teslimatı esnasında oluşabilecek hasarlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Arıza kaynaklı iade işlemleri, KULLANICI’ya teslimatı gerçekleşmiş olan ürünlerde kullanım ve bakım talimatlarına uyulduğu halde meydana gelebilecek üretim kaynaklı arızalardan ortaya çıkabilecek iadeleri kapsar. KULLANICI direkt olarak 0212 212 50 03 nolu şirket merkezi numarası aracılığı ile BEY TEKNOLOJİ’le bağlantıya geçmelidir. Şirket merkezinin yönlendireceği yetkili servis aracılığı ile ürünün kusuru belgelendiği taktirde ürün yenisi ile değiştirilir veya BEY TEKNOLOJİ merkez depo adresine yetkili servisin hazırladığı evrak ile birlikte gönderilir. İade işlemi faturanızdaki fiyat üzerinden teslimat tarihi itibariyle 15 gün içerisinde ambalajı bozulmamak kaydıyla yapılır. Hijyenik nedenlerden ötürü tekstil ürünlerinde iade ve değişim yapılamaz.

KULLANICI satın aldığı ürünler için BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nde satışa sunulan ek garanti ve teknik servis paketlerinden satın alabilir. Böylelikle KULLANICI ya da üretim kaynaklı bir arıza ile karşılaşıldığında söz konusu garanti kapsamında gerekli onarımlar ve gereken durumlarda değiştirmeler söz konusu olabilir. Ek garanti ve teknik servis ürünlerinin detayları bu sözleşmenin konusu değildir ve bu ürünler ile kullanıcıya sunulan bağımsız sözleşmeler ile belirlenir.

Birden fazla ürün içeren faturalarda; ürün sayısı ve/veya ürün bedelleri toplamı; ödeme, kargo ve/veya fiyat avantajı sağlıyorsa, iade ürün bedelleri üzerinde anlaşmazlık oluşmaması için, faturadaki tüm ürünlerin iade edilmesi gerekmektedir.

6. Ödeme

Satın alınan ürünün toplam tutarı BEY TEKNOLOJİ ’ya ödenene kadar ürün KULLANICI’ya gönderilmeyecektir.

Bu anlaşmayı kabul ederek KULLANICI, aralarında doğabilecek her türlü vergi yükümlülüğünü ve/veya kanuni zorunlulukları yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi belirtilmediği takdirde, BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ'ndeki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICI, BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ'nde gerçekleştirdiği ticaretten, alım satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, vergi, pul, harç vb. diğer yasal ve mali ödemeleri BEY TEKNOLOJİ’e ya da ilgili kurumlara yapmayı kabul ve taahhüt eder.

BEY TEKNOLOJİ , kredi kartı ödeme hizmetleri sunan banka ve üçüncü taraf kuruluşlarının teknik aksaklıklarından, hatalı işlemlerinden hiçbir koşul altında sorumlu değildir. BEY TEKNOLOJİ , kredi kartı ile yapılan ödemelerde gerekli gördüğü durumlarda KULLANICI’dan kredi kartı doğrulatma işlemini yapmasını isteyebilir. KULLANICI, kredi kartı güvenliği için BEY TEKNOLOJİ tarafından istenen tüm belgeleri vermekle yükümlüdür. BEY TEKNOLOJİ hiçbir gerekçe göstermeden güvenlik kriterlerine uymayan kredi kartı işlemlerini iptal edebilir,yasal takip yaptırabilir.

7. Teslimat ve Kurulum

Kullanıcılar eve teslimat veya bayi mağazadan teslim alma seçeneğini seçebilirler. Mağazadan yapılacak teslimatlarda müşteri seçmiş olduğu mağazaya gidip kimlik bilgileri kontrolü ardından ürünü teslim almakla yükümlüdür.

Aksi belirtilmediği sürece, ürün teslimatı, KULLANICI tarafından verilmiş olan Türkiye sınırları içerisindeki bir adrese doğrudan depomuz aracılığıyla yapılacaktır. Ürün kargoya verildiği zaman KULLANICI’ya bilgilendirici e-posta gönderilecektir. Teslimat süreleri farklılık gösterebilir ve belirtilen teslimat süresi sadece bir yol göstericidir ve garanti edilmemektedir. BEY TEKNOLOJİ , alıcıyı bilgilendirme yükümlülüğü olmaksızın, akdi yükümlülüklerini yerine getirmek üzere üçüncü şahıslarla çalışma hakkına sahip olacaktır.

BEY TEKNOLOJİ ’den ürün satın alan KULLANICI, ürünü teslim almadan önce kargo görevlisi huzurunda ürünü kontrol edip üründe bir hasar olması durumunda kargo görevlisi marifetiyle üründeki hasarı tutanak ile tespit ettirmekle yükümlüdür. Gerek teslim aşamasında gerekse daha sonra hasarlı olduğu tespit edilen ürün için KULLANICI, derhal BEY TEKNOLOJİ ile temasa geçerek, ürünün seri numarasını da belirtmek kaydıyla, BEY TEKNOLOJİ ’e hasar bildiriminde bulunmalıdır. BEY TEKNOLOJİ ’in kendisine sağlayacağı iade numarasıyla birlikte ürün iadesini gerçekleştirecektir. Hasarlı ürünlerin iade masrafları BEY TEKNOLOJİ ’e ait olacaktır. BEY TEKNOLOJİ hasarlı ürünü teslim aldıktan sonra yapacağı testler neticesinde hasarın sebebini tespit edecek ve uygun görülürse ürünü yenisiyle değiştirecektir.

BEY TEKNOLOJİ’in sipariş verilen ürünü herhangi bir nedenle teslim edememesi halinde, KULLANICI’nın tercihine bağlı olarak BEY TEKNOLOJİ, ürünü aynı veya daha iyi özelliklere sahip başka bir ürünle değiştirmeye veya KULLANICI’ya fiyatı geri ödemeyi kabul eder.

Kurulumu teknik servis yardımı gerektiren ürünlerde, ürün yeni ürün ise bu servis KULLANICI’ya bir sefer olmak şartıyla ücretsiz sağlanacaktır. Yenilenmiş ürünlerin kurulumları için gerekli olan teknik servis hizmeti ücrete tabi olabilir. Bu bilgi ürün sayfalarında KULLANICI’ya sunulacaktır.

8. BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nin Kullanılmasına İlişkin Garanti ve Sınırlı Sorumluluk Yasal Uyarısı

Her ne kadar BEY TEKNOLOJİ , BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nin düzgün ve güvenli çalışması için basiretli bir tacir gibi her türlü önlemi almasına rağmen;

BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nin kullanımından kaynaklanabilecek her türlü risk KULLANICI’nın sorumluluğu altındadır. BEY TEKNOLOJİ , İŞTİRAKLERİ VEYA İLGİLİ ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK SAĞLAYICILARI VEYA LİSANSÖRLERİ, BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’NİN KESİNTİYE UĞRAMAYACAĞI VEYA HATASIZ OLACAĞI KONUSUNDA GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR VE BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’NİN KULLANILMASIYLA ELDE EDİLEBİLECEK OLAN SONUÇLAR VEYA BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA SAĞLANAN BİLGİ, HİZMET VEYA TİCARİ ÜRÜNÜN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

AYRICA, BEY TEKNOLOJİ , WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ERİŞİLEBİLİR OLAN BİLGİLERİN DOĞRU, TAM VEYA GÜNCEL OLDUĞUNU BEYAN VEYA GARANTİ ETMEZ; YAZIM HATALARINDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

BU YASAL YÜKÜMLÜLÜK UYARISI, SÖZLEŞMENİN İHLALİ, HAKSIZ FİİL, İHMAL VEYA DİĞER FİLLER KAPSAMINDA, HERHANGİ BİR PERFORMANS ARIZASI, HATA, İHMAL, KESİNTİ, SİLİNME, KUSUR, ÇALIŞMADA VEYA İLETİMDE GECİKME, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, İLETİŞİM HATTI ARIZASI, HIRSIZLIK VEYA YOK EDİLME VEYA İZİNSİZ ERİŞİM, KAYDIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KULLANIMI TARAFINDAN NEDEN OLUNAN HASARLAR VEYA ZARARLARA UYGULANMAKTADIR. KULLANICI, ÖZELLİKLE BEY TEKNOLOJİ ’NIN DİĞER KULLANICILARIN VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN KARALAYICI, HAKARET EDİCİ VEYA YASADIŞI FİİLLERİNDEN SORUMLU OLMADIĞINI VE BUNLARA İLİŞKİN ZARAR RİSKİNİN TAMAMEN KULLANICIYA AİT OLDUĞUNU AÇIK BİR ŞEKİLDE BEYAN VE KABUL EDER.

BEY TEKNOLOJİ VEYA BİR BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’Nİ KULLANAN HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA KURUM HİÇBİR ŞEKİLDE BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’NİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK OLAN VE BURADA SAYILANLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, SONUCA BAĞLI VEYA CEZAİ HASARLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE HİÇBİR HASARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. KULLANICI BU VESİLE İLE BU BÖLÜMÜN HÜKÜMLERİNİN, BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’DE BULUNAN BÜTÜN İÇERİĞE UYGULANACAĞINI KABUL EDER.

YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARA EK OLARAK, BEY TEKNOLOJİ , İŞTİRAKLERİ, BİLGİ SAĞLAYICILARI VEYA İÇERİK ORTAKLARI, BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’DE BULUNAN BİLGİLERE İLİŞKİN HATALAR, YANLIŞLIKLAR, İHMALLER VEYA DİĞER KUSURLARDAN VEYA ZAMANSIZLIĞI VEYA DOĞRULANMAMASINDAN VEYA BUNLARIN KULLANICIYA İLETİLMESİNDE YAŞANAN GECİKMEDEN VEYA KESİNTİDEN VEYA BUNLARA İLİŞKİN OLARAK MEYDANA GELEN HAK TALEPLERİ VEYA ZARARLARDAN, NEDENİ VEYA SÜRESİNE BAKILMAKSIZIN, HİÇ BİR KOŞUL ALTINDA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKLARDIR.

9. Sistem Kesintisi

Mevcut teknoloji ile, hatasız bir şekilde bilgisayar programlarını (yazılımları) ve veri işleme sistemlerini (donanımları) çalıştırmak/geliştirmek veya internet bağlantısında meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak (buradan sonra “teknik arızalar” olarak anılacaklardır) mümkün değildir. Bu nedenle BEY TEKNOLOJİ , web sitesinin ve teknik sistemlerinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir. BEY TEKNOLOJİ, BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ hizmetlerinin kullanılması nedeniyle KULLANICILAR’IN uğrayabileceği zararlardan sorumlu olmayacaktır.

10. Ticari Markalar / Telif Hakları

BEY TEKNOLOJİ’in ve BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nin logoları, BEY TEKNOLOJİ’in ticari markalarıdır. Bütün hakları saklıdır. BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nde gözüken diğer bütün markalar, kendi sahiplerinin mülküdür.

İsim ve marka haklarının ihlali kesinlikle yasaktır. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

BEY TEKNOLOJİ ’in ürettiği görsel, yazılı ve diğer türdeki içeriklerin telif hakları BEY TEKNOLOJİ 'e aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. KULLANICI, BEY TEKNOLOJİ ’in hizmetlerini, bilgilerini, BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nde yayınlanan sözleşme ve politikalarını ve telif haklarına tabi diğer çalışmalarını satma, paylaşma, dağıtma ve sergileyerek kullanma hakkına sahip değildirler. BEY TEKNOLOJİ , her türlü fikri mülkiyet ve telif haklarını saklı tutmaktadır.

11. Satın Alınan Ürünler İçin Hizmet ve Destek

BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ'den satın alınan tüm ürünler için teknik servis veya desteğe ilişkin bütün talepler doğrudan üretici ya da ithalatçı BEY TEKNOLOJİ’e yapılmalıdır. Bu süreçler üretici ya da ithalatçı BEY TEKNOLOJİ’in ürün ile birlikte gönderilen garanti belgesinde belirlemiş olduğu şartlar ve koşullar doğrultusunda işler.

12. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep olarak kabul edilecek durumların varlığı halinde, BEY TEKNOLOJİ , işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesinden veya ifa edilmemesinden dolayı; herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, BEY TEKNOLOJİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt olarak addedilmeyecektir. Ayrıca bu durumların varlığı halinde, BEY TEKNOLOJİ 'den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.

"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve BEY TEKNOLOJİ 'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

13. Geçerli Kanun

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve web sitesini kullanımından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Taraflar, BEY TEKNOLOJİ ile KULLANICI arasında çıkabilecek ihtilaflarda, BEY TEKNOLOJİ ’in her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK 193. Maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

14. Tebligatlar

KULLANICI'nın, BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nde bildirdiği adres, işbu Kullanıcı Sözleşmesiyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, geçerli adres olarak kabul edilecektir.

Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak, üç (3) iş günü içinde bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış olacağını kabul edeceklerdir. BEY TEKNOLOJİ ’in adres değişikliğini BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ sitesinde bildirmesi bu madde koşulunu yerine getirmesi için yeterlidir.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir.

15. Verilerin Korunması,

Kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin Toplanması, İşlenmesi ve Kullanılması Verilerinizin korunması BEY TEKNOLOJİ için son derece önemlidir. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı okuyunuz.

16. Harici Linkler

Web sitemizde, üçüncü şahıslar tarafından işletilmekte olan diğer web sitelerine ait linkler bulunabilir ve bu web siteleri, başka web sitelerine linkler içerebilir. Dikkatli bir şekilde kontrollerin yapılmasına rağmen, BEY TEKNOLOJİ; harici linklerin içerikleri konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. Link verilen web sitelerinin operatörleri kendi içeriklerinden sorumlu olacaklardır. Bu vesile ile açık bir şekilde, BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİsitesinde link verilmiş olan bütün web sitelerinin içeriklerinden dolayı BEY TEKNOLOJİ ’in her hangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. BEY TEKNOLOJİ , Üçüncü şahıs web sitelerinin veri koruma ve gizlilik ilkeleri içeriği konusunda sorumlu değildir.

17. Genel

BEY TEKNOLOJİ ve KULLANICI arasındaki sözleşme, tarafları ve tarafların ilgili halefleri ve seleflerini de bağlamaktadır. KULLANICI, öncesinde BEY TEKNOLOJİ ’in yazılı onayı olmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında oluşturulmuş olan sözleşmeyi veya hakları yahut yükümlülüklerini devredemez, temlik edemez, başkalarına yükleyemez veya başka bir şekilde ellerinden çıkartamaz.

BEY TEKNOLOJİ, burada yazılanlarla sınırlı kalmamak kaydıyla BEY TEKNOLOJİ’in işini etkileyen pazar koşullarındaki değişiklikler, teknolojideki değişiklikler, ödeme yöntemlerindeki değişiklikler, ilgili kanunlar ve düzenleme gereksinimlerindeki değişiklikler ve BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nin sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı nedenlerden dolayı ve kendi takdirine bağlı olarak muhtelif zamanlarda;

  • Bu Sözleşme şartlarını revize ve tadil etme,
  • BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nde sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirme,
  • BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ’nde sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli veya ücretsiz hale getirebilme, dondurabilme veya tamamen iptal edebilme,

BEY TEKNOLOJİ, KULLANICI'ya duyurmak veya BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ'nde bilgilendirmek kaydıyla, dilediği tarihte BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ'nde sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirebilir.

KULLANICI, BEY TEKNOLOJİ WEB SİTESİ'nde belirtilen ürünler için satın alınma anındaki geçerli olan politikalara ve şartlara ve koşullara tabi olacaktır. Yasal veya teknik zorunluluklarla sözleşme şartlarında veya web sitesinde yer alan diğer politikalarda herhangi bir değişiklik yapıldığında, KULLANICI tarafından yirmidört (24) saat içerisinde aksi yazılı olarak BEY TEKNOLOJİ ’e bildirilmediği sürece, BEY TEKNOLOJİ , şartlar ve koşullardaki tüm değişiklikleri kabul ettiğini varsayma hakkına sahip olacaktır. BEY TEKNOLOJİ, web sitesinin “Duyurular” sayfasında ilan etmek kaydıyla Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi KULLANICI'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı Sözleşmesi'nin maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra sitenin kullanılmaya devam edilmesi, değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.

Sitemizde yer alan ürün resimleri, ürün bilgileri ve diğer görseller temsili olup, zaman içerisinde asıl üründen farklılık gösterebilir. BEY TEKNOLOJİ ELEKTRONİK SİSTEMLER LTD.ŞTİ, www.beyteknoloji.com web sitesinde yer alan ürün resimleri ve bilgilerindeki hatalar konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.