Bakım Hizmetleri

Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizde marina sayıları hızla artmakta, gelişen teknoloji ve yükselen talepler bu marinaların hizmetlerini çeşitlendirmektedir. Çeşitlenen hizmetlerin önemli bölümü teknolojinin daha yoğun kullanımıyla sonuçlanmakta, marinaların iskele, ponton ve çekek alanlarında elektronik donanımlarını geliştirmelerine neden olmaktadır. Bu elektronik sistemlerin çoğu durumda farklı tedarikçilerden temin edilmesi, ekonomik şartlar nedeniyle destek hizmetlerinin yeterli olmaması marinaları güç durumda bırakmaktadır. Bey Teknoloji’nin teknik destek ve danışmanlık faaliyetleri bu noktada başlamaktadır. Örneğin hemen her marinada kullanılan ve teknelerin su – elektrik ihtiyaçlarını karşılayan pedestallara verilen hizmetler şirketimizin önemli faaliyetleri arasında yer almaktadır. Şirketimiz hemen her marka pedestalın montaj, bakım ve onarımını yapmakta, yeni kurulumlar ya da yenilemeler konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bunun dışında marinaların tüm iskele, ponton ve çekek alanlarında kullanılan elektronik donanımlarına teknik destek hizmeti verebilmekteyiz.test